Joga ir kita

Joga

Mokslas pripažino, kad visi žmonės turi dvi veikiančias  spirales – DNR. Dabar jau žinome ir moksliškai įrodyta, kad jų turime daugiau.  Mūsų 12 gijų yra prijungtos prie 12 čakrų (energetinių centrų).
Iš viso turime 24 gijas DNR. Svarbu žinoti kiekvienam žmogui, kad Dvasios DNR turėtų 100% sąskambį su Žemės Dvasia.
Visiems, turintiems aukštą DIL (Dvasios Išsivystymo Lygį), pereinantiems į 6-ą rasę, (vadinama šeštinės) tiems, kurie mokinasi naujų praktikų ir turintiems aukštą sąmonės lygį, reikia suteikti 12-ą DNR lygį, nes tik tada bus suderintos kitos DNR gijos. Žmogaus DNR sudaro 64 kodonai (genetinės informacijos vienetai), iš jų tik 20 nuolat aktyvūs, likusieji - inertiški, nedirbantys. Indigo vaikai turi 32 ir daugiau aktyvių kodonų.
Remiantis pasauline literatūra ir teorijos kūrėjų pateikiamomis nuomonėmis bei aprašymais, indigo vaikai – tai naujojo pasaulio žmonės. Žmogus, kuris prisidės prie visuomenės gerėjimo ir taip užtikrins, kad visos žmonijos laukia šviesia ateitis.
Norėdami pakeisti save – turime norėti ir keisti, nes nauja karta gimsta  su naujomis DNR gijomis.
Jų gebejimai matomi, o vyresniems teks integruotis į Naująjį Pasaulį. Suderinus ir atgaivinus nors tris gijas – žmogiškosios galimybės veda į nemirtingumą. Anksčiau žmonės vidutiniškai gyveno apie 1450 metų. Vėl atėjo laikas sugrįžti prie gyvybinio prado ir aktyvuoti visą 12 gijų.

TIBETO JOGA (TIBETO LAMŲ PASLAPTYS)      

TAI  PENKI PRATIMAI

Tibeto pratimai skirti tiems, kurie nusprendė pasikeisti  fiziškai ir dvasiškai.
Daugelis šią sistemą vadina “jaunystės eleksyru”.
Praktikuojant Tibeto jogą, galime pamatyti kūno pokyčius.
Žmonės dažnai šią sistemą naudoja, nes padeda žymiai greičiau pasveikti.
Tiesina stuburą, gerina kraujo apytaką, padeda sukaupti energiją kūne.
Praktika parodė, kad labai teigiamai veikia po traumų ar kokių kitų sunkių ligų išgijimui.
Dauguma praktikuojančių  pamatė ir patyrė TIBETO JOGOS galią.
Gilus pažinimas perduotos iš vienuolių ir praktikuojančių mokytojų.
Galite praktikuoti jogą turedami vos pusvalandį, o gal ir mažiau, kad dieną pradėtumėte atsipalaidavę ir kupini energijos.

ŠOKIS  JOGA  MEDITACIJA  

Šokio ir judesio terapijos teoriniai ypatumai:

• Autentiškumas. Šokis ir judesys yra viena iš pagrindinių žmogaus   autentiškos komunikacijos (bendravimo) formų ir būtent dėl šios priežasties tai ypač efektyvi terapijos priemonė.

• Kūrybiškumas. Šokio ir judesio terapija yra kūrybinės meno terapijos dalis (meno terapija skirstoma į muzikos, šokio ir judesio, dailės, šviesos ir spalvų, dramos, poezijos, žaidimų ir kt.), įsikūnijusi pačioje šokio bei judesio prigimtyje. Šokis ir judesys sudaro meno pagrindą, apimantį kiekvieno žmogaus tiesioginę savęs išraišką ir patyrimą pasitelkiant kūną.

• Holistinis požiūris į žmogų ir jo aplinką (kognityvinės ir kūniškosios savasties „aš" vienovė).  Šokio ir judesio terapija taip pat remiasi holistiniu požiūriu, suvokiant, kad kūnas, protas ir emocijos yra susiję ir kad yra nepertraukiama žmogaus ir jį supančios aplinkos vienovė.

I.Bartenieff ir D.Lewis (1980) pasiūlė judesio funkcionavimo bendrąją teoriją, teigdami, kad kūnas ir jo judesys tarpininkauja tarp žmogaus kūno vidinės (vidinių procesų) ir jo išorinės aplinkos ir išreiškia pasitenkinimo, koordinacijos, kitų poreikių funkcijas abiejose aplinkose. Dauguma šokio ir judesio terapeutų šią teoriją taiko praktikoje kaip darbinį modelį, nes kūno vystymasis priklauso nuo jo naudojimo, o tai daro poveikį psichologinei sveikatai.